apps

In this section you will find Kolvenbach’s writings, addreses, messages, images, etc…

search

1 Results

closeAuthor: Peter-Hans Kolvenbach
closeType: document
closeDate: 1998
closeSubject: Globalization
closeSubject: Globalization
closeSubject: Education
closeFile language: Polish
deletereset filters
insert_drive_file
Zaangażowanie Towarzystwa Jezusowego w dziedzinie wychowania

Polska powraca do posługi w sektorze edukacji. O. Peter-Hans Kolvenbach opisuje cztery podstawowe charakterystyki jezuickich szkół:...

Read more October 10, 1998